18-06-2015: AANPAK VAN AFVAL NOODZAKELIJK!

GroenLinks staat voor een duurzamere samenleving. In juli 2015 heeft de raad een voorstel aangenomen waarbij er een nieuwe manier van afvalinzamelen komt. Dit is nodig want we behoren tot een van de slechts scorende gemeente van West-Brabant. De doelstelling is om in het jaar 2020 minder dan 100 kg per persoon in te zamelen aan restafval.


GROENLINKS/D66 STUURT IEDEREEN EEN KERSTKAART

GroenLinks/D66 wenst iedereen fijne kerstdagen en alle goeds voor 2014! Dat wilde graag iedere inwoner van onze gemeente laten weten. Daarom hebben we ruim 9000 kerstkaarten met persoonlijke boodschap rondgebracht in de gemeente Geertruidenberg. "Wij hebben het licht gezien, GroenLinks en D66 gaan samen de verkiezingen in. Wij wensen u fijne kerstdagen en alle goeds in 2014!" Dat was de boodschap namens lijsttrekker Kevin van Oort die op de achterzijde van de kerstkaart stond vermeld.


VERKIEZINGSPROGRAMMA 'NATUURLIJK! GROENLINKS/D66!' VASTGESTELD

Op de algemene ledenvergadering van GroenLinks/D66 is het verkiezingsprogramma 'Natuurlijk! GroenLinks/D66!' vastgesteld. Het verkiezingsprogramma heeft levendigheid en vitaliteit als rode draad door de hoofdstukken lopen. Het programma gaat in op onderwerpen als de levendige gemeente, de buurt, de meewerkende gemeente, duurzaamheid voorop, sociaal beleid. Ook onderwerpen als wonen, ruimte, verkeer en bedrijven komen aan bod. Het volledige programma kunt u interactief bekijken op deze website.