DE BUURT

De buurt is de omgeving waarin je woont, leeft en samenkomt. Die buurt moet goed zijn en fijn om in te leven. GroenLinks vindt dat de bewoner van die buurt dan ook mee moet kunnen bepalen hoe de eigen omgeving er uit komt te zien. Wij garanderen het met elkaar vormgeven van de buurt, waarin de bewoners sturend zijn. De tijd dat vanuit het gemeentehuis wordt bedacht hoe het moet, is voorbij. Groen is belangrijk voor een goede inrichting van de buurt, maar wordt afgestemd op de wensen van de bewoners zelf. Met elkaar zorgen we zo voor een prettige en leefbare buurt.

Buurtbewoners

> De gemeente gaat bij herinrichting van de buurt of straat samen met de bewoners om tafel voor het opstellen van de plannen. Zij geven deze samen met de gemeente vorm.

>We gaan dit gesprek aan door in werkgroep vorm het plan samen op te stellen, waarbij vanuit de gemeentelijke kant een ambtenaar en ontwerper als ondersteuning aanschuiven.

> Aan de voorkant worden de kaders helder met de buurtbewoners gecommuniceerd. Je kunt hierbij denken aan: financiën, parkeren, kabels en groen.

> Bij aanpassingen in de wijk houden we altijd rekening met ouderen, jongeren en mindervaliden. En zo ook met kinderen op het gebied van veiligheid en speelruimte.

> De gemeente maakt gebruik en faciliteert bewoners die samen hun buurt willen “vergroenen” of de groenvoorzieningen in hun wijk willen onderhouden.

>Bewoners kunnen kosteloos een boom adopteren van de gemeente en deze in hun eigen tuin planten en onderhouden.Afval in de buurt

> Afval is de grondstof van de toekomst. Afval scheiden is daarom ook steeds belangrijker. De gemeente faciliteert in het scheiden en inzamelen van afval en zorgt daarbij voor zo veel mogelijk hergebruik en zo min mogelijk afvalverbranding.

> We stappen daarom af van het vaste bedrag voor afval en gaan over op het betalen per keer dat een container wordt aangeboden aan straat. De inwoners stimuleren we afval meer te scheiden en zo het restafval te beperken. Inwoners die goed scheiden betalen daardoor minder.

> We zorgen voor goede randvoorwaarden, zodat de toename van zwerfafval beperkt blijft.

> Veroorzakers van zwerfafval worden streng aangepakt.

> Houdt de gemeente geld over op gebied van afval en riool? Dan krijgt u dat geld terug.

Groen in de buurt


> De groenvoorzieningen in de buurt worden netjes onderhouden.

> Slim onderhoud op de ene plek, geeft ruimte in het budget voor de andere plek: we zorgen voor de juiste dosering onderhoud om kwaliteit te garanderen.

> Bomen, struiken en ander groen horen thuis in de buurt, waarbij we rekening houden met biodiversiteit en ecologie.Honden in de buurt

> Honden in de buurt moeten aan de lijn, maar op loopafstand moet er altijd een losloopgebied zijn.

> Hondenbelasting wordt alleen besteed aan het hondenbeleid. Wat over is wordt terugbetaald.

>De doelen van het hondenbeleid waaraan belastinggeld wordt uitgegeven worden concreet benoemd.En ook..

> Bijzondere plekjes in de buurt worden gekoesterd. We noemen als voorbeeld: de molen en het koningspark in Raamsdonksveer, het stadspark achter de Riethorst in Geertruidenberg en het Kerkplein in Raamsdonk.

> Bij de inrichting van de openbare ruimte staat de veiligheid voorop.

> Het buitengebied behoort toe aan de landbouw (liefst biologisch) en natuur, waarbij ruimte is voor recreatie.

> Wij staan geen boring naar schaliegas toe in onze gemeente.

> We moeten zuinig zijn op het historisch bolwerk in Geertruidenberg. Grote maaimachines zorgen voor aantasting en inzakking. Wij kiezen daarom voor het onderhouden van het bolwerk door inzet van schapen met een schaapsherder en dit tegen dezelfde kosten als nu. Extra voordeel is de toeristische impuls voor de vestingwerken.