DRIE DECENTRALISATIES

De landelijke overheid hevelt drie grote zorggebieden over naar de gemeente. Deze drie decentralisaties omvatten de jeugdzorg, de transitie AWBZ naar de WMO en de participatiewet. Alle drie de zorgvelden gaan gepaard met enorme bezuinigingen waarvan het rijk zegt dat de gemeente deze moet opvangen. GroenLinks maakt zich ernstig zorgen over het behouden van de kwaliteit van zorg en participatie, wanneer de budgetten dusdanig gekort worden. We moeten zoeken naar creativiteit om maatwerk te leveren en ervoor te zorgen dat de kwaliteit gewaarborgd blijft. De decentralisaties bieden ook kansen en die moeten we benutten. De mens staat centraal en moet ook vooral zelf de regie over zijn eigen leven kunnen voeren.

Jeugdzorg

> Vanuit de gemeente komt er voor een hulpbehoevend gezin één aanspreekpunt. De zorg wordt samen afgestemd, maar de gemeente zorgt voor de goede afstemming met de diverse instanties.Ruimte aan de professional

> Als gemeente moet je weten tot waar je rol gaat en waar deze overgaat in de rol van de professional. We moeten waken om als gemeente alles in de uitvoering zelf te willen doen. Laat dat over aan mensen die er verstand van hebben.

> De professional kan maatwerk leveren en dat moet centraal staan.De cliënt heeft de regie

> We geloven in de kracht van mensen. We stimuleren en faciliteren deze eigen kracht te gebruiken en met elkaar te bepalen wat mensen zelf kunnen doen en waarbij ze hulp nodig hebben.

> Wanneer de hulpbehoevende zelf niet goed in staat is in het belang van zijn situatie te denken, helpen we hem hierbij.Cultuuromslag en communicatie

> De gemeente communiceert actief en met sprekende voorbeelden over de ‘kanteling’ binnen de zorg.

> We staan open voor zorgvragen op voor de inwoner logische plekken in de samenleving. Hierbij kunnen we denken aan scholen, verenigingen en voorzieningen in de buurt. Hoe dichterbij de mensen, hoe effectiever de zorg.

Mantelzorg

> Verzorging door mensen om je heen wordt steeds belangrijker. Het is dan ook goed om de mantelzorger een meer eigenstandige positie te geven en hen te ondersteunen.

> Ook de mantelzorger kan aanspraak maken op ondersteunende voorzieningen.Iedereen doet mee

> De gemeente handhaaft haar huidige participatiebeleid waarin wordt gewerkt met een werkmakelaar, een vrijwilligersmakelaar, vrijwilligerswerk en scholing om mensen te begeleiden naar nieuwe kansen op gebied van werk.

> Participatie is voor ons geen synoniem voor bezuiniging.En ook..

> Er worden goede afspraken gemaakt met zorgaanbieders, waarin de mens, kwaliteit en creativiteit centraal staan, om zo binnen de budgetten de beste zorg te kunnen leveren.

> In samenwerking met omliggende gemeenten wordt gekeken waar we elkaar kunnen helpen, versterken en aanvullen.