DUURZAAMHEID VOOROP

We leven in het hier en nu, maar moeten vooral niet vergeten dat de toekomst voor ons ligt. Beslissingen vandaag zijn van invloed op die toekomst. GroenLinks vindt dat er altijd aandacht moet zijn voor duurzaamheid in beslissingen en nog belangrijker: in gedrag en daden. In ons hele programma richten we ons op duurzame verbeteringen en duurzame processen. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid zelf het goede duurzame voorbeeld te geven. Daarbij zoeken we steeds naar balans tussen milieu, mensen en welvaart in het hier en nu, maar ook met de kijk op de toekomst. Daar waar kan zal de gemeente duurzame initiatieven nemen, ondersteunen en mogelijk maken. Duurzaam handelen leidt tot een aangename leefomgeving, nu en in de toekomst.

Duurzame expertise

> We ontwikkelen een netwerk van inwoners die kennis en expertise hebben op het gebied van duurzaamheid. Als gemeente willen we hier graag gebruik van maken.

> De gemeente Geertruidenberg beseft zich de kwetsbaarheid van de natuur en betrekt jeugd en inwoners bij natuureducatie.Doen

> In alle beslissingen en besluiten motiveert de gemeente haar beslissingen volgens duurzaamheidsprincipes.

> De gemeente gaat in haar inkoop uit van 100% duurzaam inkopen.

> In aanbestedingen krijgen duurzaamheidscriteria hoge waarderingen.

> Gebouwen van de gemeente worden verduurzaamd. Het gemeentehuis maken we klimaatneutraal.

> De gemeente streeft naar zoveel mogelijk duurzame investeringen die zich op termijn terugverdienen.En ook..

> De verlichting in de openbare ruimte wordt duurzamer gemaakt door gebruik te maken van dimmende straatverlichting wanneer er geen mensen langslopen. Deze palen zorgen voor besparing op energiekosten en kennen een laag onderhoud.

> De openbare verlichting wordt standaard uitgevoerd in wit licht (Politiekeurmerk veilig wonen) en we experimenteren met groene LED verlichting voor een zo optimaal zicht.

> Er komen oplaadpunten voor elektrisch aangedreven bootjes.

> De gemeente Geertruidenberg onderschrijft de acht millenniumdoelen (armoede, onderwijs, gelijkwaardigheid, kindersterfte, gezondheid, ziekten, duurzaamheid, samenwerking) van de VN en zet zich daarnaast in om ‘Fair Trade Gemeente’ te worden om aandacht voor en gebruik van Fair Trade producten te stimuleren.

Zonnepanelen

> We zorgen voor een duurzaamheidslening, waarmee particulieren zonnepanelen kunnen aanschaffen.

> De gemeente geeft op het gebied van zonnepanelen het goede voorbeeld en bekijkt de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen.Duurzame samenleving

> Steeds duidelijker wordt dat mensen de sleutel vormen in het succes van een transitie naar duurzaamheid.

> We streven naar een duurzame gemeenschap waar mensen willen wonen en werken. De gemeenschap is veilig en sluit niemand uit en biedt iedereen gelijke kansen.

> De gemeente stimuleert en faciliteert vertrouwen en participatie: betrokkenheid van mensen bij elkaar, de samenleving en het prettig samenleven. ‘Samenredzaamheid’ is speerpunt van ons duurzaamheidsbeleid.

> Diversiteit moeten we koesteren. Niet alle mensen zijn gelijk en dat houden we graag zo. Wel verdienen alle mensen gelijke kansen onder meer op gebied van onderwijs en werk.

> Inclusiviteit en sociale uitsluiting moeten voorkomen worden.Duurzame energie

> We stimuleren plaatselijke initiatieven op het gebied van duurzame energie. Bedrijfspanden en boerderijen lenen zich perfect voor de plaatsing van bijvoorbeeld geadopteerde of collectieve zonnepanelen.

> De infrastructuur voor elektriciteit en warmte is van grote waarde. Met de juiste technieken zou Geertruidenberg één van de grote energiebufferplaatsen van Nederland kunnen worden.

> Nieuwe technieken maken het mogelijk energie op te wekken uit rioolwater. De gemeente verkent de mogelijkheden en we starten met een pilotproject. Bij aanleg of vervanging van riolen wordt regenwater afgekoppeld van het riool.