INDUSTRIE EN BEDRIJVEN

Industrie en bedrijven zijn belangrijk voor de werkgelegenheid binnen onze gemeente. De bebouwde kom in onze gemeente bestaat op dit moment voor zo’n 50% uit bedrijventerrein. GroenLinks wil dat er geen uitbreiding meer komt van het oppervlak van deze terreinen. Wij streven naar een betere in- en opvulling van bestaande terreinen. Nieuwe bedrijven kunnen daar terecht en bestaande bedrijven kunnen op bestaande terreinen uitbreiden. Daarnaast hebben wij milieu hoog in het vaandel staan en willen streven naar vestiging van meer milieuvriendelijke bedrijven in onze gemeente. De balans tussen werkgelegenheid en leefomgeving moet in evenwicht blijven.

Bedrijventerreinen

> Er vindt geen uitbreiding in oppervlakte van bestaande bedrijventerreinen plaats.

> Nieuwe bedrijven zijn welkom in onze gemeente, maar vestigen zich op bestaande bedrijventerreinen.

> Bestaande bedrijventerreinen worden beter benut en ingericht.

> Door industriële ‘verkaveling’, bemiddeling en afstemming van behoefte en andere creatieve acties voorkomen we leegstand en verpaupering.Amercentrale

> Wij zijn tegen uitbreiding van de Amercentrale.

> Wel zien we in dat de Amercentrale een prominent onderdeel is van onze gemeente en veel economische voordelen biedt.

> De gemeente neemt het standpunt in dat de Amercentrale zich meer moet gaan richten op echte hernieuwbare energie. Daarover gaat de gemeente in gesprek met RWE/Essent.

Overlast

> Bewoners die overlast ervaren van bedrijven van één van onze bedrijventerreinen nemen we serieus.

> De gemeente handhaaft en controleert regelmatig op de geur, stof en geluidproductie van bedrijven. Vergunningen en omgevingswetten worden strikt gehandhaafd.En ook..

> Milieuvriendelijke bedrijven zijn welkom.. We spannen ons in om deze bedrijven te vestigen in onze gemeente.

> De gemeente ondersteunt bedrijven die milieuvriendelijk of energiezuinig willen ondernemen.