VISIE PER KERN

Één gemeente, maar toch drie kernen met een eigen identiteit. GroenLinks vindt dat we de samenwerking tussen de inwoners van Geertruidenberg, Raamsdonksveer en Raamsdonk moeten bevorderen, maar wij vinden het belangrijk om de eigenheid van de kernen te behouden en verder te vergroten. Iedere kern heeft te maken met zijn eigen karakteristieken. Die respecteren wij.

Raamsdonk

> Het agrarische karakter is ook de kracht van de kern Raamsdonk. Een kleine hechte gemeenschap maakt Raamsdonk een bijzonder dorp.

> De leefbaarheid in Raamsdonk staat echter wel onder druk en daar moeten we voor waken.

> Raamsdonk moet een dorp zijn waarin iedereen kan blijven wonen als men dat wil.

> De gebouwen rondom het kerkplein blijven behouden en gaan we beter benutten.Raamsdonksveer

> Raamsdonksveer is de winkelkern van onze gemeente, waar de komende jaren cruciaal zijn voor het centrumplan dat vormgegeven wordt.

> Wijken met achterstallig onderhoud krijgen een impuls, waaronder delen van de wijk hooipolder.

Geertruidenberg

> Dit is de kern van historie en dat is iets om trots op te zijn. We gaan zuinig om met monumenten en erfgoed en zetten dit in om het toerisme aan te wakkeren.

> Investeren in toerisme is ook een investering in onze eigen inwoners. Hoe meer bezoekers aan onze gemeente hoe meer draagvlak er ook is voor dagelijkse voorzieningen.

> Sommige delen van wijken kunnen een impuls goed gebruiken. Als voorbeeld noemen we Graaf Willem I straat, Pinsterbloemstraat, Ingenieur de Voogtstraat en de Emiliastraat. Deze straten worden heringericht en herbestraat om de uitstraling van de wijk te verbeteren.