DE LEVENDIGE GEMEENTE

We wonen graag in een gemeente waar iets te beleven is. We willen onze boodschappen kunnen doen en ruime keuze hebben in winkels; Een lekker hapje eten, een drankje doen op het terras of uitgaan in het weekend. In de visie van GroenLinks moet onze gemeente een levendige gemeente zijn die toeristisch aantrekkelijk is. Het stimuleren van deze levendigheid doen we door ondernemers en initiatieven te ondersteunen en te overleggen hoe bestaand beleid beter kan worden ingezet. Wij zien een gemeente voor ons waar Geertruidenberg zich vanuit historie richt op toerisme, Raamsdonksveer zich ontwikkelt als winkelkern en Raamsdonk gaat voor kleinschalige recreatie.

Vitaliteit

> Wij zorgen ervoor dat onze gemeente levendiger wordt.

> We behouden jongeren voor onze gemeente en stimuleren jongeren van buitenaf zich in onze gemeente te vestigen.Toerisme

> De kansen die onze gemeente biedt op het gebied van toerisme moeten veel beter worden benut, waaronder het gebruik van de Donge-oevers.

> De kracht van iedere kern wordt ingezet om onze gemeente op de kaart te zetten.

> Er komt eenduidige communicatie om zo het imago van onze gemeente te sturen en te versterken.

> De Biesbosch is ook voor onze gemeente een belangrijke toeristische trekker. In samenwerking met omliggende gemeenten moeten we daar meer gebruik van maken.

> Erfgoed krijgt een moderne invulling zonder het historisch karakter aan te tasten.

> Ondernemers in de toeristische sector krijgen steun bij vergunningverlening en krijgen ruimte om te ondernemen.Het centrum van Raamsdonksveer

> Het Heereplein is dé locatie waar evenementen kunnen plaatsvinden en is daarmee het hart van bruisend Raamsdonksveer.

> De opknapbeurt van het centrum wordt zo snel als mogelijk volledig afgerond.

> We investeren in een goede relatie met de stakeholders in het centrum om verpaupering van het centrum tegen te gaan en op te lossen.

> In overleg met de horecaondernemers wordt bekeken hoe we voorkomen dat het aantal uitgaansgelegenheden in Raamsdonksveer nog verder terugloopt.

Op en rond de Markt in Geertruidenberg

> De Markt in Geertruidenberg wordt bestempeld als centrumgebied, waarin veel ruimte is voor leuke en bijzondere winkeltjes, lichte horeca, terrassen, kunst, expositie en evenementen.

> De Markt leent zich uitstekend voor terrassen en horeca. De gemeente overlegt met de horecaondernemers om het horeca- en terrassenbeleid zo positief mogelijk in te zetten.

> We zorgen voor een flexibel bestemmingsplan op en rond de Markt, waarin de functies van panden kunnen wisselen en binnen bepaalde kaders worden vrijgegeven.

> Panden aan de Markt mogen geheel worden gebruikt voor horeca en detailhandel; de woonbestemming hoeft niet altijd de hoofdbestemming te zijn.

> De gemeente ondersteunt ondernemers waar nodig en staat evenementen ruimhartig toe.

> We komen met een oplossing voor de parkeerproblematiek op en rond de Markt met als doel het blik op de Markt te verminderen.Het landelijke Raamsdonk

> In Raamsdonk wordt meer ruimte geboden voor initiatieven op het gebied van streekproducten en kamperen bij de boer en zijn we zuinig op de historische lintbebouwing.

> We investeren in goede fietsroutes in, rondom en vanuit het landelijke Raamsdonk.

> De gemeente stimuleert ondernemers om winkels voor de dagelijkse levensmiddelen in stand te houden.