DE MEEWERKENDE GEMEENTE

De gemeente is er voor de inwoners. Dat moet ook het credo van onze gemeente zijn en dat betekent nogal wat. Ambtenaren moeten naar buiten om met eigen ogen te zien hoe onze gemeente in elkaar zit. Alleen dan kun je inwoners, ondernemers en organisaties goed ondersteunen. GroenLinks vindt dat je aan de voorkant moet investeren om gezeur achteraf te voorkomen. In onze ogen betekent dat ‘Nee kan niet’ wordt omgevormd in ‘laten we kijken hoe we uw wensen en onze kaders met elkaar kunnen verenigen’. Denken in mogelijkheden is daarbij een must.

Samen met de inwoner en de ondernemer

> De gemeente is een meewerkende gemeente die samen met inwoners, ondernemers en organisaties zoekt naar oplossingen. De gemeente gaat de dialoog aan en investeert aan de voorkant.

> We zijn er om initiatieven mogelijk te maken. Samen met de initiatiefnemer wordt gekeken hoe het initiatief kan passen binnen de kaders die er zijn.

> De gemeente denkt niet voor de ondernemer, maar mét de ondernemer.

> Ambtenaren werken voor de gemeenschap.Iedereen gelijkwaardige behandeling

> We behandelen iedereen op een gelijkwaardige manier.

> De gemeente kijkt verder dan alleen de mensen die vooraan staan te roepen. Ook in anderen schuilen kennis en ideeën. We proberen ook de betrokkenheid van deze inwoners te bevorderen.Naar buiten

> Ambtenaren van de gemeente blijven niet binnen de muren van het gemeentehuis. Zij gaan op pad om met eigen ogen te zien en te horen wat inwoners wensen, vinden en denken om zo een compleet beeld te krijgen van de achtergrond en belangrijke factoren.

> Bij aanvragen van een bewoner kan het helpen om als gemeente op locatie te gaan kijken en in de praktijk te zien wat de aanvraag inhoudt. Dit komt de besluitvorming ten goede.

Duidelijkheid

> Communicatie vanuit de gemeente moet helder, duidelijk en transparant zijn.

> Ondernemers hebben bij de gemeente één aanspreekpunt die gemelde problemen uitzet en zorgt voor de oplossing. Bovendien onderhoudt hij het contact met de ondernemersvereniging.

> Inwoners hebben in hun contact met de gemeente in principe één behandelend ambtenaar. Deze ambtenaar regelt alle interne aangelegenheden, zodat de inwoner daar geen last van heeft.

> Natuurlijk kan niet altijd alles, maar dan moet de gemeente eerst alle opties hebben verkend en heel duidelijk uitleggen wat de mogelijke oplossingen zijn.

> ‘Nee’ kán ook een antwoord zijn van de gemeente, maar de reden van afwijzing wordt in helder en eenvoudig taalgebruik uitgelegd.En nog wat anders..

> Samenwerking met omliggende gemeenten wordt gestimuleerd wanneer taken van onze gemeente dan beter uitgevoerd kunnen worden.

> We zien wel risico’s in de samenwerking. Samenwerking op belangrijke punten betekent minder zeggenschap en lokaal gevoel in het aanbod van diensten.

> We proberen de raadsvergadering ook live op TV en internet via de SLOG uit te zenden.