ONZE VOORZIENINGEN

De gemeente Geertruidenberg mag trots zijn op onze voorzieningen. We hebben twee zwembaden, goed bibliotheekwerk, vele sportvoorzieningen en een cultureel centrum. GroenLinks wil dat we altijd kijken naar het gebruik van en de behoefte naar deze voorzieningen in onze gemeente. Voorzieningen dragen bij aan de leefbaarheid van onze gemeente en zorgen ervoor dat mensen zich aan onze gemeente willen binden en zich er thuis voelen. Dat is iets om te koesteren en dient altijd mee te worden gewogen wanneer we spreken over onze voorzieningen.

Zwembaden

> De zwembaden zorgen voor plezier bij een groot deel van de bevolking. Wij zijn voor het behoud van beide baden in onze gemeente.

> Wel moet er een visie komen op de toekomst van de zwembaden wanneer de A27 wordt verbreed en De Ganzewiel in de knel komt. Voor die visie wordt de bevolking geraadpleegd.

 Onze zwembaden maken we energiezuinig, zodat de kosten van de baden zullen dalen.Bibliotheek van deze tijd

> Wij zijn voorstander van een centrale moderne toekomstgerichte bibliotheek in het centrum van Raamsdonksveer.

> In de kernen Geertruidenberg en Raamsdonk kunnen kinderen boeken lenen bij een speciale bibliotheek op school.

> In deze beide kernen komen uitleenpunten, waar boeken kunnen worden besteld en afgehaald.

> Er komt een voorziening voor ouderen om de nieuwe bibliotheek in Raamsdonksveer te bezoeken voor het lenen van boeken en een dagje ‘op pad’ te zijnVrije tijd

> Kinderen in onze gemeente moeten altijd de mogelijkheid hebben om te kunnen sporten, de inkomenssituatie van hun ouders mag daar geen rol in spelen.

> De gemeente zet zich in voor behoud van sportvoorzieningen in onze gemeente.

> We richten het millenniumbos in als loop, wandel en mountainbikegebied.

> Tevens geven we bewoners de mogelijkheid een boom op naam te planten, zodat zij ook met hun boom geworteld zijn in hún gemeente.

 Kunst en cultuur dragen wij een warm hart toe en moet voor iedereen toegankelijk zijn.

Onderwijs

> Goed onderwijs is van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen. Wij zijn voor onderwijsvoorzieningen in de wijken. Dat komt de leefbaarheid van wijken ten goede.

> Toegankelijkheid van het basisonderwijs in alle kernen moet blijven.

> De gemeente creëert een leeraanbod voor mensen met taalachterstand en analfabeten.

> Om mee te draaien in onze kenniseconomie moeten mensen goed zijn opgeleid en hun kennis en vaardigheden kunnen blijven ontwikkelen. We stimuleren het leren in alle levensfasen.

> We investeren in een sterrenkijkkoepel op het Dongemond College in Raamsdonksveer.Ontmoetingscentrum in Raamsdonk

> Het Ontmoetingscentrum, het Leo- en Agnesgebouw vormen onmisbare elementen van het karakter en voor de leefbaarheid van Raamsdonk en dienen een goede maatschappelijke functie te behouden. Alleen op deze wijze is de toekomst gegarandeerd.En ook..

> Wij zijn voor een supermarkt in de oude kom in Geertruidenberg. Deze moet qua schaal en grootte wel passen in het historisch karakter van deze kern.

> Er komen watertappunten op plekken in onze gemeente waar veel mensen komen. We zoeken hiervoor de samenwerking met Brabant Water.