PATRICIA BRUNKLAUS

Werkzaam als directeur van stichting Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk Brabant Centraal zet Patricia zich sinds 1995 in voor de integratie en toelating van vluchtelingen in Nederland. In 2011 voor GroenLinks gekozen in de Provinciale Staten van Noord-Brabant; Woordvoerder voor Ecologie en Ruimtelijke Ordening en voor Cultuur en Samenleving. Vooral de leefbaarheid van de kleine kernen en de transitie van de Jeugdzorg heeft haar aandacht. Ook de ontwikkeling van de DongeCentrale zit in haar portefeuille. Verder komt ze op voor de natuur en de biodiversiteit in m.n. de Biesbosch en dit deel van Brabant. Ze heeft tevens zitting in de programmaraad van de Zuidelijke rekenkamer.