SAS EG

43 jaar, getrouwd en moeder van twee kinderen. Sas is o.a. werkzaam geweest als beleidsmedewerker bij de Politie Midden en West Brabant en het O.M. in Breda. Momenteel werkt ze als personeelsadviseur voor twee gemeenten in de Drechtsteden. Gemeentelijke organisatie is haar niet vreemd; beleidsontwikkeling en implementatie zijn in haar loopbaan veel aan bod gekomen en ze heeft veel kennis en ervaring vergaard op het gebied van HRM. Als secretaris van de Stichting XieOe is Sas nauw betrokken bij diverse activiteiten die de stichting in het dorp Raamsdonk organiseert, zoals Koningsdag, Biesboschdagen en sport- en spelmiddagen.