SOCIAAL BELEID

Onze gemeente is een sociale gemeente. Sociale voorzieningen zijn op niveau en wat ons betreft blijft dat ook zo. GroenLinks wil mensen stimuleren mee te doen in onze samenleving, ook als zij (tijdelijk) in de bijstand terecht komen. Wij zien het belang in van mantelzorg en vrijwilligerswerk. Samen moeten we opkomen voor hen die dat even nodig hebben. Ook voor ouderen is het belangrijk midden in de samenleving te staan. Dat kan bijvoorbeeld door deelname aan activiteiten van de diverse ouderenbonden. Een voorbeeld daarvan is Ouderenbond Geertruidenberg

Werk en bijstand

> Mensen zonder werk moeten ondersteuning op maat krijgen bij het zoeken naar een baan.

> Scholing en vrijwilligerswerk zijn middelen die daarbij ingezet worden.

> Mensen die in de bijstand zitten verrichten (naar kunnen) vrijwilligerswerk, zodat ook zij actief meedoen in de samenleving, zich gewaardeerd voelen en hun steentje bijdragen.

> We maken afspraken met het bedrijfsleven voor plaatsing van uitkeringsgerechtigden bij lokale bedrijven.Bestrijding van armoede

> De gemeente ondersteunt initiatieven die kunnen voorkomen dat mensen moeten aankloppen bij de voedselbank. Mogelijkheden zijn: zorgboerderijen, eetpunten en kortingspassen.

> We proberen aan de voorkant te voorkomen dat mensen in de schulden belanden.

> Schuldhulpmaatjes kunnen als ‘financiële buddy’ mensen met schulden helpen. Wij ondersteunen zulke initiatieven.

> Mensen die genoodzaakt zijn gebruik te maken van sociale voorzieningen van de gemeente moeten we altijd blijven ondersteunen. Daarbij hebben we met name aandacht voor kinderen en ouderen.

Jeugdbeleid

> Er komt een jeugdraad in samenwerking met het Dongemond College om jongeren te betrekken bij de politiek.

> Jeugdbeleid wordt vormgegeven mét jongeren zelf.

> Overlast door jongeren wordt opgelost door de jongeren en degene die overlast ervaren bij elkaar te brengen.En ook..

> Vrijwilligers moeten zich kunnen melden om op oproepbasis activiteiten te verrichten.