DE LEVENDIGE GEMEENTE

We wonen graag in een gemeente waar iets te beleven is. We willen onze boodschappen kunnen doen en ruime keuze hebben in winkels; Een lekker hapje eten, een drankje doen op het terras of uitgaan in het weekend. In de visie van GroenLinks moet onze gemeente een levendige gemeente zijn die toeristisch aantrekkelijk is. Het stimuleren van deze levendigheid doen we door ondernemers en initiatieven te ondersteunen en te overleggen hoe bestaand beleid beter kan worden ingezet. Wij zien een gemeente voor ons waar Geertruidenberg zich vanuit historie richt op toerisme, Raamsdonksveer zich ontwikkelt als winkelkern en Raamsdonk gaat voor kleinschalige recreatie.

DE BUURT

De buurt is de omgeving waarin je woont, leeft en samenkomt. Die buurt moet goed zijn en fijn om in te leven. GroenLinks vindt dat de bewoner van die buurt dan ook mee moet kunnen bepalen hoe de eigen omgeving er uit komt te zien. Wij garanderen het met elkaar vormgeven van de buurt, waarin de bewoners sturend zijn. De tijd dat vanuit het gemeentehuis wordt bedacht hoe het moet, is voorbij. Groen is belangrijk voor een goede inrichting van de buurt, maar wordt afgestemd op de wensen van de bewoners zelf. Met elkaar zorgen we zo voor een prettige en leefbare buurt.

DE MEEWERKENDE GEMEENTE

De gemeente is er voor de inwoners. Dat moet ook het credo van onze gemeente zijn en dat betekent nogal wat. Ambtenaren moeten naar buiten om met eigen ogen te zien hoe onze gemeente in elkaar zit. Alleen dan kun je inwoners, ondernemers en organisaties goed ondersteunen. GroenLinks vindt dat je aan de voorkant moet investeren om gezeur achteraf te voorkomen. In onze ogen betekent dat ‘Nee kan niet’ wordt omgevormd in ‘laten we kijken hoe we uw wensen en onze kaders met elkaar kunnen verenigen’. Denken in mogelijkheden is daarbij een must.