VEILIG VERKEER

Of je nu een rondje gaat wandelen, op je fiets naar het werk gaat of de auto pakt, je moet altijd veilig van A naar B kunnen komen. Wij staan voor veilige fietsroutes en geven verkeersveiligheid rond scholen prioriteit. GroenLinks wil dat de inwoners in onze gemeente gratis kunnen blijven parkeren. Onveilige verkeerssituaties moeten tijdig worden opgemerkt en aangepakt. Fietsroutes moeten logisch te volgen zijn en kunnen een bijdrage leveren aan het toeristisch karakter van onze gemeente. Openbaar vervoer vinden we heel belangrijk en blijven we ons voor inzetten.

Verkeersveiligheid

> Een veilige verkeerssituatie rondom scholen heeft altijd prioriteit.

> Onveilige verkeerssituaties worden tijdig opgemerkt en aangepakt.

> Onnodige bebording wordt verwijderd, zodat verkeerssituaties overzichtelijker worden.

> 30km-zones worden als zodanig ingericht, zodat de snelheid van verkeer ook echt wordt geremd.

> We streven naar het vrachtwagenluw maken van de bebouwde kommen van alle drie de kernen. Bedrijven die zorgen voor regelmatig vrachtverkeer horen niet thuis in woongebieden.Parkeren

> In onze gemeente parkeer je altijd en overal gratis.

> We stellen in het centrum van Raamsdonksveer een -gratis- blauwe zone (kort parkeren) in om het parkeren voor het winkelend publiek gemakkelijker te maken.

> We onderzoeken of ook op andere locaties in de gemeente een blauwe zone uitkomst kan bieden tegen parkeerproblematiek.

> Parkeren bij fort st. Gertrudis en de begraafplaats in Geertruidenberg wordt gestimuleerd.

> Er komen meer oplaadpunten voor elektrische  auto’s en fietsen bij toeristische plaatsen en sportaccommodaties.

> Gehandicaptenparkeerplaatsen worden in overleg met de gebruikers zelf op de meest logische plaatsen aangelegd (denk bijvoorbeeld aan: dicht bij winkels).

Fietsen en wandelen

> De gemeente zorgt voor veilige fiets- en wandelroutes en de kernen worden fietsvriendelijker ingericht door na te denken over waar routes naartoe gaan en te zorgen voor logische op- en afritten.

> Het Halve Zolenpad wordt vanuit Raamsdonk over het oude tracé van de spoorlijn doorgetrokken naar de Maasdijk in Raamsdonksveer.

> We investeren in een fiets- en wandelroutenetwerk, bijvoorbeeld rondom de Donge, zodat de gemeente een toeristische impuls krijgt.

> Binnen de bebouwde kom horen scooters en brommers thuis op de rijbaan, zodat fietspaden veiliger zijn voor fietsers.Openbaar Vervoer

> We blijven bij de provincie aandringen op betere busverbindingen naar Breda, Tilburg en ’s-Hertogenbosch.

> Ook in de avonduren moeten er goede OV verbindingen zijn.

> De gemeente werkt actief mee aan een spoorverbinding tussen Breda en Utrecht.En ook..

> In alle projecten op het gebied van verkeer en vervoer wordt rekening gehouden met het perspectief van een mindervalide.

> De gemeente stimuleert carpoolen door de inrichting van carpoolplaatsen bij de op- en afritten van de A27 en A59.