WONEN EN RUIMTE

Alle groepen inwoners in onze gemeente moeten hier een plek kunnen vinden om te wonen. De starter uit Raamsdonk moet bijvoorbeeld in zijn eigen dorp kunnen blijven wonen. De woningbouw in onze gemeente moet gericht zijn op de groepen die tot nu onderbelicht zijn gebleven. GroenLinks wil na alles wat er rondom WSG gebeurd is, vooruit kijken. Door samen te werken met verschillende partijen bereiken we meer. Woonruimte voor iedereen en een verduurzamingsslag van bestaande gebouwen.

Woningbouw

> De gemeente heeft de regie op het gebied van bouwen.

> Toekomstige woningbouwprojecten zijn voorlopig gericht op betaalbare woningen voor jongeren, alleenstaanden, starters, ouderen en mensen met een handicap.

> Projecten die al op stapel staan bekijken we vanuit de gedachte: bouwen naar behoefte.

> We stimuleren initiatieven als kangoeroe- of rugzakwoningen, zodat bijvoorbeeld zorgbehoevende en zorgverlener samen kunnen wonen.

> Nieuwbouw in Raamsdonk is noodzakelijk, maar gebeurt alleen binnen de kern zelf. Het buitengebied blijft vrij van woningbouw.

> De gemeente spant zich in voor voldoende betaalbare huurwoningen.Duurzaam en groen

> Bij bouwprojecten wordt rekening gehouden met de groenstructuur. Als voorbeeld noemen we de Stationsweg in Geertruidenberg. Bij de routing van de weg is rekening gehouden met een aantal bijzondere bomen.

> Met woningbouwcorporaties maken we afspraken over energiebesparende maatregelen en duurzame energieopwekking in bestaande woningen, zodat woonlasten naar beneden kunnen.

> In bestemmingsplannen durft te gemeente te kiezen voor visie op de toekomst en is niet bang om bestaande functies uit te breiden en daarmee te veranderen.

> Alle nieuwbouw is duurzaam en heeft energielabel A of beter.

> Bij verbouwingen is energiebesparing een belangrijk aspect en gebruiken we als toetsingsprincipe.

Starters

> Starters uit onze gemeente moeten een betaalbare plek kunnen vinden om te wonen. Dat is goed voor de diversiteit in de gemeente en is van groot belang voor het voortbestaan van ons verenigingsleven.

> Door jonge mensen te hebben en te houden in onze gemeente hebben we een antwoord op de vergrijzing.

> De gemeente gaat met WSG en Thuisvester om tafel om te kijken welke regelingen voor starters zij kunnen bieden.

> De gemeente blijft startersleningen aanbieden om starters te helpen een eerste huis te kunnen kopen. Deze leningen verstrekt de gemeente alleen wanneer de financiële situatie van de starter dat ook toelaat en zij de lening kunnen dragen en afbetalen.Toezicht

> Het toezicht op woningbouwcorporaties als WSG wordt verbeterd om problemen in de toekomst te voorkomen.En ook..

> Gebouwen die langdurig leegstaan gebruiken we als woonruimte voor starters, doormiddel van bijvoorbeeld een anti-kraak constructie.

> Er moet een (tijdelijke) invulling komen van de ruimte tussen de twee bastions in Geertruidenberg. Als invulling kun je denken aan: een park, speelbos of kweekgrond, een jachthaven of een andere toeristische invulling. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden.

> De invulling van de Dongecentrale als landelijke energiecampus (al dan niet aangevuld met andere activiteiten) juichen wij van harte toe, waarbij we ook aandacht hebben voor het aanleggen van groen rondom de Dongecentrale, zodat de bestemmingen beter passen in de omgeving.


      ©2013 - JELLE PRINS